Blood Orange Margarita

ส่วนผสมสำหรับทำ Blood Orange Margarita

  • เกลือ 1 หยิบมือ
  • เตกีลา 1 1/2 ออนซ์
  • น้ำมะนาวสด 1 ออนซ์
  • เหล้าส้ม 1 ออนซ์
  • น้ำเชื่อม 1 ออนซ์
  • น้ำส้ม 1 ออนซ์
  • ส้มฝานบางๆ 1 แผ่น
  • มะนาวฝานบางๆ 1 แผ่น

ขั้นตอนการทำ Blood Orange Margarita

  1. ใส่ เกลือ เตการิก้า เหล้าส้ม น้ำเชื่อม น้ำส้ม ผสมให้ส่วนผสมเข้ากัน
  2. เสริฟใส่แก้วน้ำแข็ง และตกแต่งด้วย ส้ม และมะนาวฝาน ใส่เกลือบนขอบแก้วเพื่อเพิ่มรสชาติ